Contact

‘Als aannemer heb ik met allerlei aspecten van een bouwproces te maken.
Maar wat als eerste belangrijk is, is natuurlijk om een bouwopdracht te mogen verwezelijken.
U, als opdrachtgever van het bouwproject,  nodigt mij uit een offerte uit te brengen waarin uw wensen centraal staan, hoe en binnen welke tijd dit realiseerbaar is. Samen maken we een plan!’

Wilt u in contact komen met Andriesse Montage, dan treft u onderstaand de mogelijke contactgegevens.

Andriesse Montage
IJburglaan 1456
1087 KG Amsterdam

M: info@andriessemontage.nl
T: 06-55832910

Openingstijden

maandag 08:30 – 17:00
dinsdag 08:30 – 17:00
woensdag 08:30 – 12:30
donderdag 08:30 – 17:00
vrijdag 08:30 – 17:00
zaterdag GESLOTEN
zondag GESLOTEN

KvKnummer: 34387887
BTWnummer: NL215836923B01
IBAN: NL26RABO0120052431

 

 

 

Algemene Voorwaarden voor www.andriessemontage.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.andriessemontage.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Andriesse Montage . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Andriesse Montage is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Andriesse Montage.

Indien van toepassing
Voor de prijzen die aan onze website gekoppeld staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Andriesse Montage te mogen claimen of te veronderstellen.

Andriesse Montage streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/ of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Andriesse Montage aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.andriessemontage.nl op deze pagina. De algemene voorwaarden van de diensten van Andriesse Montage treft u in een separaat document.